Zapytanie ofertowe 4/2023 – usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

Zapytanie ofertowe 4/2023
z dnia 1 grudnia 2023 r.
dotyczy: świadczenia kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Treść zapytania: