Rada programowa

Aktualny skład Rady Programowej:

prof. dr hab. Marek Białokur – przewodniczący
dr hab. Wojciech Kucharski – zastępca przewodniczącego
dr Renata Kobylarz-Buła
dr Marcin Komosa
prof. dr hab. Marek Masnyk
dr Edmund Pech
dr Joanna Banik
dr Andrzej Sznajder
dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO

Regulamin Rady Programowej Instytutu Śląskiego (PDF)