Rada programowa

Aktualny skład Rady Programowej:

dr Wojciech Kucharski – przewodniczący
dr hab., prof. UO Adriana Dawid – z-ca przewodniczącego

dr hab., prof. UŚ Maciej Fic
dr hab., prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
dr Renata Kobylarz-Buła
dr Marcin Komosa
prof. Aleksandra Kunce
dr hab., prof. UO Mariusz Patelski
dr Andrzej Sznajder
dr Józef Szymeczek

Regulamin Rady Programowej Instytutu Śląskiego (PDF)