Wykaz pracowników

DYREKCJA

Dyrektor: dr Bartosz Jan KUŚWIK
Zastępca dyrektora: dr Krzysztof KLESZCZ

ZAKŁAD BADAŃ ŚLĄSKOZNAWCZYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Piotr PAŁYS, prof. IŚ

 • Pracownia Badań Historycznych
  Kierownik pracowni:
  vacat
  Pracownicy:
  prof. dr hab. Andrzej HANICH
  dr Bernard LINEK
  prof. dr hab. Michał LIS
 • Pracownia Badań Społecznych
  Kierownik pracowni: dr hab. Brygida SOLGA, prof. IŚ
  Pracownicy:
  dr Marek MAZURKIEWICZ
  prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI
  mgr Robert WIECZOREK
 • Pracownia Badań Językowych
  Kierownik pracowni: dr Agata HAAS
  Pracownicy:
  dr Marzena MUSZYŃSKA
  dr hab. Stanisława SOCHACKA, prof. IŚ

ZAKŁAD EDUKACJI I PROMOCJI DZIEDZICTWA ŚLĄSKA

Kierownik zakładu: mgr Leokadia DROŻDŻ
Pracownicy:
Michał PELCZARSKI
Aleksandra ZARĘBA

ZAKŁAD WYDAWNICZY

Kierownik zakładu: mgr Elżbieta FLISAK
Pracownicy:
mgr Krzysztof STECKI

DZIAŁ BIBLIOTECZNY

Pracownicy:
mgr Ewa GOLEC
mgr Agata LUDWIKOWSKA

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa: mgr Krystyna OGÓRKIS
Pracownicy:
Krystyna KLIMEK
mgr Joanna MROWIEC

KADRY

Kadrowa: mgr Barbara TOMASZEK

ADMINISTRACJA

Samodzielne stanowisko ds. administracji obiektem: mgr Krzysztof KRAWCZYK

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych: mgr Andrzej GAWŁOWSKI

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji medialnej: mgr Piotr SOLGA

Sekretariat: mgr lic. Katarzyna KOPER

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Pracownicy: mgr Barbara Tomaszek

DZIAŁ PRAWNY

Radca prawny: dr Małgorzata MAGDZIARCZYK