Wykaz pracowników

DYREKCJA

Dyrektor: dr Bartosz Jan Kuświk
Zastępca dyrektora: dr Krzysztof Kleszcz

ZAKŁAD BADAŃ ŚLĄSKOZNAWCZYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ

 • Pracownia Badań Historycznych
  Kierownik pracowni:
  mgr Leokadia Drożdż
  Pracownicy:
  dr Bernard Linek
  dr Agnieszka Misiurska
  mgr Krzysztof Stecki
 • Pracownia Badań Społecznych
  Kierownik pracowni: dr hab. Brygida Solga, prof. IŚ
  Pracownicy:
  dr Marek Mazurkiewicz
  mgr Robert Wieczorek
 • Pracownia Badań Językowych
  Kierownik pracowni: dr Agata HAAS
  Pracownicy:
  dr Marzena Muszyńska

ZAKŁAD EDUKACJI I PROMOCJI DZIEDZICTWA ŚLĄSKA

Kierownik zakładu: vacat
Pracownicy:
mgr Michał Pelczarski
Joanna Siek
mgr Katarzyna Rząsa

ZAKŁAD WYDAWNICZY

Kierownik zakładu: mgr Elżbieta Flisak
Pracownicy:
mgr Krzysztof Marcinkiewicz

DZIAŁ BIBLIOTECZNY

Pracownicy:
mgr Ewa Golec
mgr Agata Ludwikowska

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa: mgr Krystyna Ogórkis
Pracownicy:
Krystyna Klimek
mgr Joanna Mrowiec

KADRY

Kadrowa: mgr Barbara Tomaszek

ADMINISTRACJA

Samodzielne stanowisko ds. administracji obiektem: mgr Jacek Adamczyk

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych: mgr Andrzej Gawłowski

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji medialnej: mgr Piotr Solga

Sekretariat: mgr lic. Katarzyna Koper

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Pracownicy: mgr Barbara Tomaszek

DZIAŁ PRAWNY

Radca prawny: dr Małgorzata Magdziarczyk