Zapytanie ofertowe 1/2024 – ochrona osób i mienia

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

Zapytanie ofertowe 1/2024
z dnia 26 lutego 2024 r.
dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Treść zapytania i załączniki:

Zapytanie ofertowe (PDF)
Załącznik nr 1 SIWZ 2024 (DOCX)
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX)
Załącznik nr 3 Oświadczenie (DOCX)
Załącznik nr 4 Oświadczenie_waruki (DOCX)
Załącznik nr 5 Umowa 2024 (DOCX)