Zapytanie ofertowe 1/2023 – Usługi ochrony osób i mienia

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

Zapytanie ofertowe 1/2023
z dnia 15 marca 2023 r.
dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

Treść zapytania i załączniki: