Zapytanie ofertowe 6/2022 – Usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

Zapytanie ofertowe 6/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.
dotyczy: świadczenia kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Treść zapytania i załączniki:

Uzupełnienie z dn. 17.11.2022