Zapytanie ofertowe 2/2023 – Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 rok

Rozstrzygnięte:
Zgodnie z kryteriami zapytania ofertowego nr 2/2023 dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Instytutu Śląskiego za rok 2023 i 2024 rok, komisja utworzona do wyboru najkorzystniejszej oferty na badanie ww. sprawozdań finansowych zarekomendowała podpisanie umowy z firmą FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2a, która złożyła najtańszą ofertę.
W związku z zapisami w Statucie Instytutu Śląskiego ( § 10.4.), stwierdzającymi, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 03.10.2023 Instytut wystosował prośbę do Ministra o dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Instytutu Śląskiego za rok 2023 i 2024. Po otrzymaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie podpisana umowa z wybranym podmiotem.

Zapytanie ofertowe 2/2023
z dnia 11 września 2023 r.
dotyczy: wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 rok

Treść zapytania: