Zapytanie ofertowe 4/2022 – Odbudowa parapetów wewnętrznych w budynku Instytutu Śląskiego

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022

z dnia 16 września 2022 r.

dotyczy: Odbudowa parapetów wewnętrznych w budynku Instytutu Śląskiego

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe ZP 1/2022 – Rewolucja “Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990. Historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. Tom 1–3, wydanie 2 poprawione i uzupełnione

Rozstrzygnięto. Protokół z posiedzenia komisji (PDF).

W związku z zamiarem druku publikacji Zbigniewa Bereszyńskiego Rewolucja “Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990. Historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. Tom 1–3, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, opatrzonej numerami ISBN: 978-83-7126-396-5 (tom 1), 978-83-7126-397-2 (tom 2) i 978-83-7126-398-9 (tom 3), zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego: wersja PDF, wersja DOCX

 

Zapytanie ofertowe ZP 4/2021 – Rewolucja “Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990. Historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. Tom 1–3, wydanie 2 poprawione i uzupełnioneRozstrzygnięto. Protokół z posiedzenia komisji (PDF).

Aktualizacja: Zmiana wyboru wykonawcy 25.10.2021

Aktualizacja: Zmiana wyboru wykonawcy 14.10.2021

W związku z zamiarem wydania publikacji Zbigniewa Bereszyńskiego Rewolucja “Solidarności” w województwie opolskim 1980–1990. Historia ilustrowana regionu w czasach przełomu. Tom 1–3, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, opatrzonej numerami ISBN: 978-83-7126-396-5 (tom 1), 978-83-7126-397-2 (tom 2) i 978-83-7126-398-9 (tom 3), zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego: wersja PDF, wersja DOCX

 

Zapytanie ofertowe ZP 1/2021 – Powstania śląskie – polityka, historia, pamięć

W związku z zamiarem wydania publikacji Powstania śląskie – polityka, historia, pamięć pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Bartosza Kuświka, opatrzonej numerami ISBN: 978-83-65248-55-8 (Muzeum Historii Polski) oraz 978-83-7126-385-9 (Instytut Śląski), zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego: wersja PDF, wersja DOCX

Rozstrzygnięte. Wyniki zapytania ofertowego:
w wersji PDF, w wersji DOCX

Zapytanie ofertowe 12/2020 – Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej (PONOWIONE)

Zapytanie ofertowe nr 12/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
dotyczy: wydania publikacji pod redakcją Piotra Pałysa i Moniki Choroś, Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim

Pobierz pełną treść zapytania (PDF)

Pobierz pełną treść zapytania (DOCX)

Rozstrzygnięte. Wyniki zapytania ofertowego:
w wersji PDF, w wersji DOCX