Zapytanie ofertowe nr 3/2021 – klimatyzacja

Rozstrzygnięto. Protokół z posiedzenia komisji (PDF).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021z dnia 30 kwietnia 2021 r.
dotyczy: zaprojektowania, dostawy, montażu i konserwacji w okresie
gwarancyjnym urządzeń klimatyzacji do wybranych pomieszczeń
w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego (PDF).

Ostatnia aktualizacja: - administrator