ZP Ofertowe nr 4/2019 – wybór firmy audytorskiej

Aktualizacja ogłoszenia: termin składania ofert zostaje przedłużony do 2 grudnia, do godz. 15:30.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Dyrektor Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17 zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art.46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (…) do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Pobierz pełną treść zapytania (JPG).