Rozstrzygnięte – ZP Ofertowe nr 1/2019 – Remont

Rozstrzygnięte – zgłosiła się 1 firma – ATB-Bud 2 Sp. z o.o., została wybrana (brak punktów).

Zapytanie ofertowe
Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu

W związku z zamiarem przeprowadzenia remontu wybranych opomieszczeń biurowych na I i III piętrze w budynku Instytutu Śląskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 17 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej przedstawiającej zakup i wykonanie poniższych robót.

Pobierz pełną treść zapytania: ZP_1-2019_Remont.pdf