Zapytanie ofertowe ZP 5/2020 – usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięte: wpłynęła jedna oferta, złożona przez Konsorcjum Firm: Gwarant Agencja Ochrony S.A. oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. Oferta została przyjęta.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
dotyczące wyboru Wykonawcy

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8.

Nazwa zamówienia:

świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu.

Pobierz pełną treść zapytania oraz załączniki: