Unieważnione: Zapytanie ofertowe nr 9/2020 – ochrona osób i mienia

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze względu na konieczność zmiany kryteriów wyboru. Protokół z posiedzenia komisji (PDF).

Zapytanie ofertowe nr 9/2020
z dnia 27 października 2020 r.
dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Pobierz pełną treść zapytania:

Zapytanie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
(wersja DOCX Zapytania; wersja DOCX SIWZ)

Załącznik nr 1 (DOCX)

Załącznik nr 2 (DOCX)

Załącznik nr 3 (DOCX)

Odpowiedzi na pytania i errata:

Punkt 6 b) zapytania ofertowego określa termin składania ofert na 6 listopada 2020 r. natomiast punkt 9.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa termin omyłkowo na 30 października 2020 r. Informujemy, że prawidłowym, obowiązującym terminem jest ten podany w zapytaniu ofertowym – 6 listopada 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera błędne adresy Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu:
jest: http://instytutslaski.biuletyn.info.pl
powinno być: https://bip.instytutslaski.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera adres email sekretariatu w dwóch wersjach: w jednym miejscu z końcówką .pl, w innym – z końcówką .com. Oficjalny adres sekretariatu Instytutu to sekretariat@instytutslaski.pl, jednak adres z końcówką .com również jest poprawny i można go stosować zamiennie.