Zapytanie ofertowe 5/2022 – Usługi ochrony osób i mienia

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

Zapytanie ofertowe 5/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.
dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Treść zapytania i załączniki:

Uzupełnienie z dn. 17.11.2022: