Rozstrzygnięte – Zapytanie ofertowe 3/2022 – konserwacja starodruków

Rozstrzygnięte – protokół z posiedzenia komisji w sprawie wyboru oferty (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022

z dnia 06 maja 2022 r.

dotyczy: konserwacji starodruków i publikacji XIX-wiecznych
będących w posiadaniu biblioteki Instytutu Śląskiego

 

Do pobrania: