Zapytanie ofertowe 13/2020 – Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego

Rozstrzygnięto. Protokół posiedzenia komisji (PDF).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r.

Dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Do pobrania:

Pełna treść zapytania i SWIZ ofertowego w wersji PDF

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji DOCX

SWIZ w wersji DOCX

Załącznik 1 (DOCX)

Załącznik 2 (DOCX)

Załącznik 3 (DOCX)

Załącznik 4 (DOCX)

Errata: Obligatoryjne postanowienia SIWZ, p. 9.1.1 błędnie określa termin składania ofert na 30 października 2020 r. Właściwy termin składania ofert to 12 grudnia 2020 r.