Zapytanie ofertowe 11/2020 – usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięto. Protokół posiedzenia komisji (PDF).

dotyczy: świadczenia kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego i niezbędne załączniki:

Zapytanie ofertowe 11/2020 oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (wersja PDF; wersja DOCX)

Projekt-umowy-na-2021 (DOC)

Zał. 1 – zestawienie powierzchni (DOC)

Zał. 2. – zakres obowiązków wykonawcy (DOC)

Zał. 3. – protokół kontroli (DOC)

Zał. 4. – protokół przejęcia (DOC)

Zał. 5. – wykaz personelu (DOC)

Zał. 6. – wykaz osób (DOC)

Zał. 7. – załącznik do umowy (DOCX)

Zał. 8. – wykaz środków czystości (DOC)