Zapytanie ofertowe 10/2020 – Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej (UNIEWAŻNIONE)

Zapytanie ofertowe nr 10/2020 z dnia 27 paździenika 2020 r.
dotyczy: wydania publikacji pod redakcją Piotra Pałysa i Moniki Choroś, Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim

Pobierz pełną treść zapytania (PDF)

Unieważnienie zapytania ofertowego:
w wersji PDF, w wersji DOCX