Zapytanie ofertowe ZP 5/2020 – wydanie książki „Śląski kogel-mogel”

Rozstrzygnięte. Wyniki zapytania (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDANIE KSIĄŻKI

W związku z zamiarem wydania publikacji Zenona Jasińskiego pt. Śląski kogel-mogel, czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie, głównie z okresu powstań śląskich, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, opatrzonej numerem ISBN 978-83-7126-363-7 Instytutu Śląskiego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.

Pobierz pełną treść zapytania (PDF)

Zapytanie ofertowe ZP 4/2020 – klimatyzacja

Rozstrzygnięto: wyniki zapytania ofertowego (PDF)

W związku z zamiarem wyposażenia w urządzenia klimatyzacyjne pomieszczeń na IV i III piętrze w budynku Instytutu Śląskiego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej przedstawiającej zprojektowanie, koszt dostawy, montażu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.

Pobierz:
Pełna treść zapytania (PDF)

Zapytanie ofertowe ZP 2/2020 – demontaż schodów

Rozstrzygnięte: wyniki zapytania ofertowego (PDF)

Dotyczy: demontażu schodów metalowych zewnętrznych wraz z wywiezieniem zdemontowanych pozostałości, złomu i gruzu ze schodów oraz zabezpieczenie pomieszczenia znajdującego się obecnie pod schodami przed wpływem warunków atmosferycznych.

Pobierz pełną treść zapytania:

Zapytanie ofertowe ZP 5/2020 – usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięte: wpłynęła jedna oferta, złożona przez Konsorcjum Firm: Gwarant Agencja Ochrony S.A. oraz Impel Facility Services Sp. z o.o. Oferta została przyjęta.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
dotyczące wyboru Wykonawcy

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8.

Nazwa zamówienia:

świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu.

Pobierz pełną treść zapytania oraz załączniki:

Rozstrzygnięte – Zapytanie ofertowe ZP 3/2019 – Wojciech Kóčka (…)

Rozstrzygnięte. Wyniki zapytania (PDF)

Zapytanie ofertowe na wydanie książki.

W związku z zamiarem wydania publikacji Piotra Pałysa pt. „Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945-1950). Wybór źródeł”, opatrzonej ISBN Instytutu Śląskiego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.

Pobierz pełną treść zapytania (PDF).

ZP Ofertowe nr 4/2019 – wybór firmy audytorskiej

Aktualizacja ogłoszenia: termin składania ofert zostaje przedłużony do 2 grudnia, do godz. 15:30.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Dyrektor Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17 zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art.46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. (…) do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Pobierz pełną treść zapytania (JPG).