Zapytanie ofertowe 13/2020 – Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego

Rozstrzygnięto. Protokół posiedzenia komisji (PDF).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r.

Dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Do pobrania:

Pełna treść zapytania i SWIZ ofertowego w wersji PDF

Pełna treść zapytania ofertowego w wersji DOCX

SWIZ w wersji DOCX

Załącznik 1 (DOCX)

Załącznik 2 (DOCX)

Załącznik 3 (DOCX)

Załącznik 4 (DOCX)

Errata: Obligatoryjne postanowienia SIWZ, p. 9.1.1 błędnie określa termin składania ofert na 30 października 2020 r. Właściwy termin składania ofert to 12 grudnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe 11/2020 – usługi utrzymania czystości

Rozstrzygnięto. Protokół posiedzenia komisji (PDF).

dotyczy: świadczenia kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny oraz materiałów eksploatacyjnych w budynku biurowym Instytutu Śląskiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego i niezbędne załączniki:

Zapytanie ofertowe 11/2020 oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (wersja PDF; wersja DOCX)

Projekt-umowy-na-2021 (DOC)

Zał. 1 – zestawienie powierzchni (DOC)

Zał. 2. – zakres obowiązków wykonawcy (DOC)

Zał. 3. – protokół kontroli (DOC)

Zał. 4. – protokół przejęcia (DOC)

Zał. 5. – wykaz personelu (DOC)

Zał. 6. – wykaz osób (DOC)

Zał. 7. – załącznik do umowy (DOCX)

Zał. 8. – wykaz środków czystości (DOC)

Zapytanie ofertowe 10/2020 – Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej (UNIEWAŻNIONE)

Zapytanie ofertowe nr 10/2020 z dnia 27 paździenika 2020 r.
dotyczy: wydania publikacji pod redakcją Piotra Pałysa i Moniki Choroś, Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim

Pobierz pełną treść zapytania (PDF)

Unieważnienie zapytania ofertowego:
w wersji PDF, w wersji DOCX

Unieważnione: Zapytanie ofertowe nr 9/2020 – ochrona osób i mienia

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione ze względu na konieczność zmiany kryteriów wyboru. Protokół z posiedzenia komisji (PDF).

Zapytanie ofertowe nr 9/2020
z dnia 27 października 2020 r.
dotyczy: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Pobierz pełną treść zapytania:

Zapytanie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
(wersja DOCX Zapytania; wersja DOCX SIWZ)

Załącznik nr 1 (DOCX)

Załącznik nr 2 (DOCX)

Załącznik nr 3 (DOCX)

Odpowiedzi na pytania i errata:

Punkt 6 b) zapytania ofertowego określa termin składania ofert na 6 listopada 2020 r. natomiast punkt 9.1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa termin omyłkowo na 30 października 2020 r. Informujemy, że prawidłowym, obowiązującym terminem jest ten podany w zapytaniu ofertowym – 6 listopada 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera błędne adresy Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu:
jest: http://instytutslaski.biuletyn.info.pl
powinno być: https://bip.instytutslaski.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera adres email sekretariatu w dwóch wersjach: w jednym miejscu z końcówką .pl, w innym – z końcówką .com. Oficjalny adres sekretariatu Instytutu to sekretariat@instytutslaski.pl, jednak adres z końcówką .com również jest poprawny i można go stosować zamiennie.

Zapytanie ofertowe ZP 8/2020 – Colloquium Opole 2019

Rozstrzygnięte. Wyniki zapytania ofertowego:
w wersji PDF, w wersji DOCX

W związku z zamiarem wydania publikacji Colloquium Opole 2019. Konferencja pokoju z 1919 r. Jak tworzono ład wersalski, red. Marek Mazurkiewicz, Agata Haas, Robert Wieczorek, opatrzonej numerem ISBN 978-83-7126-365-1 Instytutu Śląskiego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego: wersja PDF, wersja DOC.

Zapytanie ofertowe ZP 7/2020 – audyt sprawozdania finansowego

Rozstrzygnięte decyzją ministra. Informacja o wyborze (PDF); Protokół komisji (PDF)

Przedmiot prac:
Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Śląskiego z siedzibą w Opolu, za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem (…).

Pobierz pełną treść zapytania: wersja PDF; wersja DOC.